ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ลำดับที่ 19 และสำรองลำดับที่ 20

20 ตุลาคม 2564